Activiteiten

01
MAA '23

10 jaar niet-indexering van werkingsmiddelen drukt op budget


Zoals iedereen weet, zijn prijzen van zo goed als alles al jaren enorm toegenomen, nog extremer sinds eind 2021. Ook de huidige noden van en de verwachtingen naar de sector toe genereren heel wat extra kosten (ICT, meer dienstverplaatsingen, milieuverwachtingen, …).

Daar staat echter tegenover dat de ontvangsten voor de werking van Monte Rosa vzw (en alle andere voorzieningen uit onze sector) niet mee werd aangepast aan deze inflatie. Dit wil dus zeggen dat onze inkomsten gelijk zijn gebleven terwijl onze uitgaven serieus toenemen. We kunnen dus minder kopen dan vroeger en zijn genoodzaakt om te besparen op personeelsmiddelen om de meest essentiële zaken te bekostigen.

Jammer genoeg moeten wij vaststellen dat het niet indexeren van onze middelen al gestart is in 2010 (na een beslissing van de Vlaamse Regering).

 

Laat dit echter niet het enige zijn, want sinds 2010 zijn er daar bovenop ook nog eens een aantal besparingen doorgevoerd door de Vlaamse overheid.

 

Concreet voorbeeld

 

Stel dat wij in 2009 voor onze werking 100€ ontvingen, dan zou dit vandaag in principe 132€ moeten zijn (bij normale indexering en zonder extra besparingen). De realiteit is spijtig genoeg anders: Vandaag ontvangen wij echter slechts 90€ à 95€.

 

U zal dus wel begrijpen dat het voor Monte Rosa niet makkelijk is om al onze werkingskosten (voeding, kleding, energie, IT, bouwkosten, …) te kunnen blijven financieren. Deze situatie wordt daarom ook constant onder de aandacht gebracht bij de politiek door de voorzieningen en de overkoepelende federatie, Het Vlaams Welzijnsverbond.

 

Wij hopen alleszins dat de indexatiestop snel wordt aangepast waardoor wij wat meer ademruimte krijgen.

23
JAN '23

Verhuis meubelen


Maandag 23 januari 2023 werden de meubelen die wij ontvingen van DXC (via CBRE) opgehaald vanuit de stockageruimte en verdeeld over de verschillende gebouwen in Kessel-Lo, Herent en Deurne.

Langs deze weg willen we de mensen van DXC en CBRE nog een keertje bedanken voor het schenken van deze goederen.

10
JAN '23

Nieuwjaarsfeest De Vlieger


Het nieuwe jaar werd ook in onze afdeling De Vlieger (Deurne) passend ingeluid met een onvergetelijk nieuwjaarsfeest.

Naast het overheerlijke eten en de deugddoende dranken, organiseerden we ook een heuse Secret Santa. Voor zij die hier nog niet mee vertrouwd zijn, leggen we het graag even uit. Iedereen krijgt een naam van een collega waarvoor je dan een cadeau koopt. Het is de bedoeling dat je een verrassing koopt voor je collega.

En of het een geslaagd feest was?! ABSOLUUT!

23
DEC '22

Positief inspectieverslag Slick '87


Dinsdag 29 november 2022 ontving ons TCK (trainingcentrum voor kamerbewoning) Slick '87 de mensen van Zorginspectie Vlaanderen voor de inspectie “Jeugdhulp overgang naar volwassenheid”. Er werd zowel gesproken met de jongeren zelf, begeleiding als stafmederwerkers.

Met fierheid kunnen wij melden dat wij een postief verslag ontvingen waarop de medewerkers van Slick '87 terecht trots mogen op zijn. Ze verdienen de waardering die erin te lezen is!


Lees hier het volledig verslag

22
NOV '22

Algemene Personeelsvergadering Deurne


Net zoals in Herent en Kessel-Lo werd er ook in Deurne een algemene personeelsvergadering gehouden waarbij dezelfde thema's aan bod kwamen.

Hierbij werd ook geluisterd naar eenieders mening en kwamen interessante ideëen naar boven.

28
OKT '22

Algemene Personeelsvergadering Herent en Kessel-Lo


Op donderdag 28 oktober 2022 vond de 2de Algemene Personeelsvergadering van 2022 plaats. Het personeel van Herent en Kessel-Lo verzamelde onder een stralende zon in Kessel-Lo. Afwisselend met enkele leuke en ludieke intermezzo's kwamen er een aantal inhoudelijke thema's aan bod waarbij de mening van eenieder werd gevraagd. We denken hierbij aan:

  • Feedback omtrent het nieuwe organogram
  • Een alternatief permanentiesysteem
  • Bevindingen rond de 5 strategische doelen
  • De nieuwe website met het daarbijhorende nieuw logo
  • Kunstwerk
  • Onze missie
  • Reconversie

21
SEP '22

Nieuwe foto's verbouwingswerken Herent en Kessel-Lo


De werkzaamheden in zowel Herent als Kessel-Lo gaan gestaag verder. Via onderstaande link kan u een nieuwe update zien van de status van de verbouwingen

Lees meer.

06 - 20

AUG '22

29 - 05

JULI - AUG '22

01 - 08

JULI '22

01 - 08

JULI '22

29

APR '22

Vliegervakantie Blankenberge - Leefgroep De Vlieger


kasteelvakantie Rochefort - Leefgroep DeNiZ 


Zomerkamp oostduinkerke - Leefgroep Herent

Zeevakantie Nieuwpoort - Leefgroep Denoek


Toneelstuk Alice in Wonderland

 

Op 13, 14 en 15 mei brachten Toneelvrienden de Lo de productie Alice in Wonderland van Lewis Carroll, in een regie van Nele Van den Ende.

Voor dit bijzonder theaterproject werkten Toneelvrienden de Lo samen met Monte Rosa.


De voorstellingen gingen door in Parochiezaal Bovenlo, Heidebergstraat 268 te Kessel-Lo, op vrijdag 13 mei 2022 (19u), zaterdag 14 mei 2022 (19u) en zondag 15 mei 2022 (15u).


Personeelsdag Monte Rosa

 

Onder een (hopelijk) stralende lentezon vond op vrijdag 29 April onze personeelsdag plaats. Alle teamleden van de verschillende vestigingen in Kesselo - Lo, Deurne en Herent ontmoeten elkaar die dag om te verbroederen.


Locatie: Monte Rosa Kessel-Lo

29 April 2022, 10:00 - 15:00