een afdeling van: Logo Monte Rosa

Werking / Onze Missie

logo kleinOns pedagogisch handelen is gericht naar jonge kinderen, die ons worden toevertrouwd in de Bijzondere Jeugdzorg. Kinderen met een meer complexe context, waarin een terugkeer naar het natuurlijke milieu op korte termijn moeilijk haalbaar is, vinden hier een verblijf waar hun ontwikkeling en ontplooiing kansen krijgen. We willen een geest van betrokkenheid creëren tussen alle personen van onze kleine gemeenschap en de context, zodat iedereen als persoon gerespecteerd wordt.

logo de VliegerMet het aanleren van respect, het voelbaar maken van menselijke warmte en het vertrouwen in mensen, zullen we een omgeving creëren die een correctieve, emotionele ervaring mogelijk maakt voor onze gekwetste kinderen. Hun beleving van relaties werden opgeslagen en onthouden vanaf het begin van hun leven. Hier wordt de basis gelegd voor de latere interactie met zijn omgeving. Daarmee willen we fundamenteel rekening houden en er verder op bouwen.

Download hier onze hele missie