een afdeling van: Logo Monte Rosa

Sponsors

De dagelijkse werking van Monte Rosa/ afdeling De Vlieger wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Toch bestaat de mogelijkheid om ons project te steunen, op die manier kunnen we voor wat extra's zorgen voor onze jonge bewoners. Zowel materiële als financiële giften zijn van harte welkom.


Hoe dit project steunen?

--> Stort uw bijdrage op rekn. IBAN BE61 0882 8963 4517 en ontvang vanaf 40,00 euro een fiscaal attest. U kan ook jaarlijks een periodieke betaling uitvoeren. U ontvangt dan
jaarlijks een fiscaal attest. Sympatisanten en bedrijven die grotere bedragen of materiële steun willen inbrengen, ontvangen we graag voor een persoonlijk contact.


Voor meer info kan u contact opnemen met Veerle.