een afdeling van: Logo Monte Rosa

Partners

De Vlieger, afdeling van Monte Rosa vzw, iis erkend en wordt gesubidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap als begeleidingstehuis in de bijzondere jeugdzorg, categorie 1. Onze instelling werkt samen met en wordt ondersteund door volgende instanties:

Vlaams Welzijnsverbond (netwerkvorming op pedagogisch vlak)

Lions Club Antwerpen Luythagen (financiële en materiële steun)

logo vlieger logo Lions