een afdeling van: Logo Monte Rosa

Disclaimer & Privacy Policy

Deze disclaimer en de privacyverklaring zijn van toepassing op de door De Vlieger geëxploiteerde websites. Verwijzingen naar sites die niet door De Vlieger worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. De Vlieger staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan. Door gebruik te maken van de website(s) van De Vlieger gaat u akkoord met deze disclaimer.

De voorwaarden in deze disclaimer en privacyverklaring kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn.

Deze disclaimer is niet beschikbaar in andere talen.

Eigenaar

De website(s) van De Vlieger zijn en blijven eigendom van De Vlieger .

De informatie, afbeeldingen, lay-out, documenten, audio, video, tekst en software op deze website zijn intellectueel eigendom van De Vlieger. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Vlieger.

Aansprakelijkheid

Hoewel De Vlieger maximale zorg besteed aan de op de website getoonde informatie,  kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. De Vlieger aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.

Privacy statement

Als u onze website bezoekt stelt u ons in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. De Vlieger vindt het belangrijk dat uw gegevens goed beschermd worden.

Persoonsgegevens

De Vlieger zal om uw persoonsgegevens vragen voor het uitvoeren van verschillende overeenkomsten die u met De Vlieger aan kunt gaan. Zo zullen wij bijvoorbeeld om uw adres vragen als u ons verzoekt om informatie toe te zenden en vragen we om een e-mail adres bij inschrijving voor een nieuwsbrief.  Via een hyperlink opgenomen onder de elektronische nieuwsbrief kunt u zich eenvoudig uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Ook op indirecte wijze worden automatisch gegevens aan De Vlieger verstrekt, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres. De Vlieger zal de privacy van gebruikers van haar website respecteren en deze gegevens uitsluitend gebruiken voor vooraf beschreven doeleinden en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

Cookies

De Vlieger kan gebruik maken van cookies. Een cookie is een bestand dat door de website wordt verzonden en informatie over uw bezoek aan de website(s) van De Vlieger registreert.

Voor sommige toepassingen maakt De Vlieger gebruik van applicaties van derden, zo bevat de website bijvoorbeeld kaarten van Google Maps. Deze applicaties van derden verzenden cookies. Door deze appllicaties te gebruiken staat u toe dat applicaties van deze partijen worden getoond, en dat deze applicaties cookies naar uw computer verzenden.

Privacybeleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website(s) van  De Vlieger zijn verbonden. Er wordt door De Vlieger geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid  aanvaardt met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.

Laatste update 11/08/2015